Dostawa biletów komunikacji miejskiej w Lublinie do celów służbowych i do dalszej odsprzedaży w placówkach pocztowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 217 475 szt. biletów komunikacji miejskiej w Lublinie do celów służbowych i do dalszej odsprzedaży w placówkach pocztowych, w tym: 151 175 szt. biletów normalnych 30 minutowych, 66 000 sztuk biletów ulgowych 30 minutowych, 300 sztuk biletów normalnych 60 minutowych. Zamawiający informuje, że 161 000 sztuk biletów ( w tym: 95 000 sztuk biletów normalnych 30 minutowych i 66 000 sztuk biletów ulgowych 30 minutowych) przeznaczonych jest do dalszej odsprzedaży w placówkach pocztowych).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie pełne prawo zwrotu:
a) niesprzedanych ilości biletów, po upływie okresu obowiązywania umowy
b) biletów, na które popyt przestał istnieć.
Zamawiający zastrzega sobie pełne prawo zwrotu biletów w przypadku zmiany cen nominalnych biletów.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 70 % ilości szt. biletów ZTM określonej w §1 ust. 1 umowy, zakup pozostałych 30 % uzależniony będzie od własnego zapotrzebowania, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się