Dostawa preparatów chemicznych do utrzymania taboru

» Opis zapytania

Nazwa: Preparaty chemiczne
Opis: Przez określenie kpl. (komplet) w niżej wykazanej pozycji zakupowej Zamawiający rozumie rodzaj asortymentu (w rubryce cena należy podać cenę łączną za pozycje zawarte w ofercie).
Ilość: 1 [kpl.]

Najpóźniejszy termin dostawy:
2018-10-18 10:43:00

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (dostawa w trzech partiach wg harmonogramu dostaw)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się