Zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem automatycznej kraty schodkowej do ścieków komunalnych dla potrzeb oczyszczalni ścieków wewnątrz budynku w Bierzwniku w celu separacji ciał stałych pływających w kanale ściekowym

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem automatycznej kraty schodkowej do ścieków komunalnych dla potrzeb oczyszczalni ścieków wewnątrz budynku w Bierzwniku w celu separacji ciał stałych pływających w kanale ściekowym.
2. Parametry jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:
1) Usuwanie skratek ze ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni ścieków;
2) Kratę należy wbudować w istniejące koryto dopływowe o szerokości kanału b=600 mm, głębokości kanału h=1400 mm i długości kanału a=5000 mm;
3) Krata musi być wyposażona w prasę do skratek i wyrzutnik skratek do podstawionego kontenera na wysokości 1500 mm od istniejącego podłoża betonowego; Przepustowość – przepływ max godzinowy 44m3/h, Prześwit kraty max 3 mm; Moc silnika do 1,5 kW; Przeniesienie napędu na ruchomy ruszt kraty realizowane przez układ mimośrodowy w górnej części kraty i mechanizm wahaczowo - korbowy w części dolnej; Ruszt kraty posiadający zmienną geometrię schodków (w dolnej części kraty schodki mają mniejsze nachylenie i mniejszą głębokość, niż schodki w części górnej); Napęd z układu mimośrodowego w górnej części kraty przenoszony do dolnego mechanizmu wahaczowo - korbowego za pośrednictwem sztywnych płyt bocznych – stabilizacja konstrukcji kraty; Napęd rusztu kraty bez łańcuchów i kół łańcuchowych (brak konieczności smarowania i regulacji łańcuchów); Zwiększenie efektywności separacji skratek dzięki wypłaszczeniu rusztu kraty w dolnej jej części (pod ściekami) oraz łagodny ruch po elipsie sprzyjający separacji zanieczyszczeń – dodatkowa filtracja skratek; Krata powinna być w pełni samooczyszczająca się, nie wymagająca doprowadzenia instalacji wody płuczącej ani systemu szczotek; Górna część kraty oparta na dwóch wspornikach, montowanych do kraty sworzniami obrotowymi, dolna część swobodnie oparta na dnie kanału umożliwiająca obrotowe podnoszenie kraty w celach okresowych przeglądów i konserwacji; Próg wlotu kraty zabezpieczony ruchomą osłoną uniemożliwiającą zatrzymywanie się w dolnej części kraty stałych zanieczyszczeń (żwir, kamienie itp.) wleczonych po dnie kanału; Konstrukcja kraty całkowicie rozbieralna, pręty filtrujące zatrzaskowo mocowane do poprzecznic, elementy dystansowe zatrzaskowo mocowane do prętów; Elementy dystansowe wykonane z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego zapewniające stały prześwit na całej powierzchni roboczej rusztu kraty; Krata hermetyzowana, obudowa kraty powinna być wyposażona w drzwiczki inspekcyjne oraz króciec wentylacyjny; Rama kraty wykonana z płyt giętych o grubości min 5 mm, a pręty filtrujące z płyty o grubości min 3 mm; Krata wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304; Urządzenie przystosowane do pracy w warunkach ujemnych temperatur: krata wyposażona w halogeny oraz izolację ciepłochronną, prasa tłokowa oraz orurowanie transportowe wyposażone w kable grzewcze oraz izolację ciepłochronną; Zabezpieczenie silników przed przeciążeniem i zanikiem faz; Pełna automatyka zapewniająca bezpieczną pracę urządzenia przy braku nadzoru ze strony obsługi; Układ sterowania czasowy za pomocą różnicy poziomów przed i za kratą,
z możliwością sterowania ręcznego oddzielnie każdym z urządzeń oraz z możliwością przesyłania sygnału do dyspozytorni – możliwość włączenia i wyłączenia poszczególnych elementów ciągu ze stanowiska pracy pracowników.
4) Dane techniczne prasy: dostosowana do współpracy z kratą schodkową, sterowana automatycznie, załączane sygnałem z kraty. Długość całkowita max do 1700 mm; Wysokość całkowita max do 270 mm; Kosz zasypowy - min 500 mm; Średnica cylindra - min 150 mm; Wydajność min 0,4 m3/h; Agregat hydrauliczny max 1,5 kW; Wyposażenia - orurowanie transportowe do pojemników 120l; Wykonanie prasy i orurowania transportowego stal nierdzewna AISI 304.
3. Obowiązki Wykonawcy:
Wbudowanie dostarczonej kraty w koryto dopływowe ścieków; wyrzut skratek skierować do prasy i wyrzutnika skratek; Układ sterowania włączyć do istniejącej szafy zasilającej; Włączenie w układ sterowania pracy kraty praski; Włączenie w istniejący układ sygnalizacji o stanach alarmowych - praca, awaria; Rozruch technologiczny; Układ może pracować w dwóch trybach pracy: ręcznym i automatycznym. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się