Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego DOM POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA , ul. Olszańska 5.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1, zawiera przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów ZOL wraz z dostawą produktów żywnościowych (dodatków białkowych i depozytów) niezbędnych do całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów ZOL.
3. Powyższa usługa obejmuje dostarczanie posiłków w czystych pojemnikach zbiorczych (posiłki nie porcjowane) do Kuchni ZOL w ilościach wynikających z liczby hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
4. Zamawiający dokonuje czynności porcjowania posiłków, dystrybucji do pacjenta, odbioru naczyń, usuwania resztek posiłków i pakowania naczyń do pojemników zbiorczych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 ze zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się