PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 221 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa podłoży w probówkach i na płytkach gotowych do użycia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego podłoży w probówkach i na płytkach gotowych do użycia w rodzajach i ilościach wyszczególnionych w kalkulacji cenowej – Załącznik Nr 2 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia powinien odpowiadać swoją charakterystyką opisowi podanemu w Załączniku Nr 2 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się