Dostawa odczynników chemicznych, wzorców i materiałów odniesienia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, wzorców i materiałów odniesienia do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2018; kod CPV: 24000000-4, 15994200-4, 33698100-0, 33696500-0.
2. Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci formularza ofertowego i formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1a i 1b do siwz), który określa potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego w okresie do 14 grudnia 2018 r.
3. W załączniku nr 1a i 1b określono wymogi jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.
4. Planowany termin związania umową – do dnia 14 grudnia 2018 r. – obejmuje dostawy przedmiotu zamówienia wg odrębnych (sukcesywnych) zamówień dokonywanych przez Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane transportem i w opakowaniach Wykonawcy (bądź producenta) do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się