Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych papierowych przez okres 24 miesięcy dla DCCHP ul. Grabiszyńska 105 we Wrocławiu, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

» Opis zapytania

Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych papierowych przez okres 24 miesięcy dla DCCHP ul. Grabiszyńska 105 we Wrocławiu, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości dostaw zawiera SIWZ oraz formularz asortymentowo-cenowy (zał.nr 1 do oferty).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2018 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Grabiszyńska 105
Wrocław 53439
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105
Wrocław 53439
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się