Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych papierowych przez okres 24 miesięcy dla DCCHP ul. Grabiszyńska 105 we Wrocławiu, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

» Opis zapytania

Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych papierowych przez okres 24 miesięcy dla DCCHP ul. Grabiszyńska 105 we Wrocławiu, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości dostaw zawiera SIWZ oraz formularz asortymentowo-cenowy (zał.nr 1 do oferty).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się