Dostawa półmasek przeciwpyłowych dla TAURON Wydobycie SA

» Opis zapytania

1) Półmaska przeciwpyłowa klasy P3, płaska z zaworem oddechowym model: 1) K113 FFP3 NR D lub 2) ZF 0/27z FFP3 NR D lub 3) FS C 30V FFP3 NR D.

Wymagane dokumenty.
1. Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej ,
2. Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowa,
3. Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną
w zakresie badań elektrostatycznych o ile powyższe nie wynika z certyfikatu oceny WE .
4. Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.
5. Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173)
w zakresie dotyczącym ww. wyrobu.
Dostawa dla ZG Sobieski
termin realizacji 14 dni transport dostawcy,termin płatności 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się