Opracowanie koncepcji, przygotowanie treści (napisanie tekstów, zaproponowanie rodzajów grafik oraz zdjęć wzbogacających publikację) publikacji roboczo nazwanej „15 lat Programu”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, przygotowanie treści (napisanie tekstów, zaproponowanie rodzajów grafik oraz zdjęć wzbogacających publikację) publikacji roboczo nazwanej „15 lat Programu”. Publikacja zostanie wydana z okazji 15 lecia współpracy w ramach trzech edycji Programu Polska-Białoruś-Ukraina (Program):
- Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-06,
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013,
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020,

• Publikacja będzie skierowana do szerokiego grona odbiorców z trzech państw uczestniczących
w Programie i ma służyć efektywnej jego promocji, zatem ma być napisana przystępnym, zrozumiałym dla szerokiego odbiorcy i zachęcającym do czytania językiem. W atrakcyjny sposób powinna prezentować informacje o Programie;
• Obie poniżej opisane części mają być ze sobą spójne, uzupełniać się i nie powielać tych samych informacji;
• Opracowanie ma być opatrzone dokładnymi opisami jak powinny wyglądać grafiki, zestawienia, wykresy i jakie informacje mają być w nich prezentowane oraz propozycjami jakie zdjęcia powinny być wykorzystane w poszczególnych miejscach tekstu. (Wykonawca nie będzie zobowiązany do tworzenia grafik i wykresów oraz nie będzie odpowiadał za dostarczenie zdjęć);
• Opracowanie ma mieć charakter raczej opowiadania, a nie być tylko prezentacją suchych faktów;
• Wykonawca powinien wybrać kluczowe fragmenty opracowania, najważniejsze zestawienia, fakty, podsumowania itd., które będą mogły być wykorzystane do wyróżnienia w publikacji (np. większa czcionka, ramka itp.).
Publikacja będzie składała się z dwóch części.
CZĘŚĆ PIERWSZA
Ma służyć ogólnej prezentacji najważniejszych aspektów związanych z realizacją trzech edycji Programu (Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-06, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020) w latach 2004-2018.
I. Zakres zadania
• Przyjazne i atrakcyjne opisanie dla szerokiego grona odbiorców najważniejszych aspektów 3 edycji Programu i 15 lat jego realizacji. Opisanie osiągnięć, sukcesów, specyfiki, ewolucji i zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat w kolejnych jego edycjach. Opracowanie ma być ogólnym obrazem Programu od początku pierwszej edycji do czasów obecnych.
• Opracowanie powinno mieć 2 000 - 3 000 wyrazów.

CZĘŚĆ DRUGA
Ma służyć informowaniu o oddziaływaniu Programu oraz ma promować rezultaty realizacji trzech jego edycji w latach 2004-2018.

I. Zakres zadania

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie analizy i opisanie jej wyników przystępnym, zrozumiałym językiem. Zadanie składa się z następujących elementów:
1. Opis ewolucji regionu - analiza zmian społeczno-gospodarczych na terytorium Programu Polska-Białoruś-Ukraina w latach 2003-2017.

2. Opis - pogłębione studium głównych obszarów oddziaływania Programu na jego terytorium i procesy/zmiany z pkt. 1.

3. Przeprowadzenie krótkich wywiadów z osobami biorącymi udział w realizacji Programu (wskazanymi przez Zamawiającego).

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2018 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.