Dostawa sprzętu asekuracyjnego do pracy na wysokości produkcji Lubawa

» Opis zapytania

Dostawa sprzętu asekuracyjnego do pracy na wysokości produkcji Lubawa na potrzeby KGHM:

-Szelki bezpieczeństwa S-5 - 4 szt.
do zamówienia:
4501122318(ZHG)
-Szelki bezpieczeństwa S-100 - 2 szt.
do zamówienia 4501124128(ZKP)
-Linka pomocnicza OP-18 dł. 20m pętla + zatrz.aluminiowy A529 - 1 szt.
do zamówienia 4501122329(ZHG)
-Linka pomocnicza OP-28 dł. 15m +2 zatrz.aluminiowy A529 - 1 szt.(ZHG)
-Linka pomocnicza OP-30dł. 25m +2 zatrz.aluminiowy A529 - 1 szt.(ZHG)
-Linka pomocnicza OP-31dł. 30m +2 zatrz.aluminiowy A529 - 1 szt.(ZHG)
-Linka bezpieczeństwa OLR-A 1,85 m+zatrzaśnik A529 - 6 szt.do zamówień: 4501126398 (ZKR), 4501125959(ZHG)
-Amortyzator z linką AML L05 i zatrzaśnikami A529 -9 szt. do zam.4501126570 (ZKP), 4501125959(ZHG)
-Amortyzator bezpieczeństwa z linką,zatrz.AS136 i A529 AML OLK - 20 szt.do zamówienia 450112411766 (ZKP)

Wymagana dokumentacja:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
2. Atesty.
3. Deklaracja zgodności od producenta.

Dostawy w miejsce wskazane w zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy, 7 dni.

Zamówienie jednorazowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się