Świadczenie usługi jednorazowej rezerwacji oraz sprzedaży usługi hotelarskiej dla jednej osoby - pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - w ramach projektu InAirQ (CE 69) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (CF/CFI/005/2018)