Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Specyfikacji asortymentowo – cenowej ” załączniki od nr 2.1 do nr 2. 13 do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy odrębne zadania, w tym:

ZADANIE NR 1 – UBRANIA OPERACYJNE
ZADANIE NR 2 – UBRANIA OPERACYJNE NA BLOK OPERACYJNY
ZADANIE NR 3– UBRANIA MEDYCZNE ROBOCZE
ZADANIE NR 4– OBUWIE DO GRUNTOWNEGO SPRZĄTANIA
ZADANIE NR 5– ODZIEŻ ROBOCZA
ZADANIE NR 6– OBUWIE ROBOCZE
ZADANIE NR 7– ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ZADANIE NR 8– RĘKAWICE
ZADANIE NR 9– ARTYKUŁY DI ELEKTRYCZNE
ZADANIE NR 10– RĘCZNIKI
ZADANIE NR 11– PIŻAMY
ZADANIE NR 12– OBUWIE PROFILAKTYCZNE
ZADANIE NR 13– ODZIEŻ DLA PORTIERÓW

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.03.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się