Zakup złączy strażackich STORZ DN150.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (możliwie najkrótszy)
Koszt dostawy (po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dnia od daty otrzymania towaru i poprawnie wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić.)
Karta katalogowa (oferowanego złącza STORZ DN150)
Karta katalogowa (oferowanej zaślepki do złącza STORZ DN150)
Gwarancja (możliwie najdłuższa)
Świadectwa dopuszczenia (CNBOP - jeżeli wystepują)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się