Opracowanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej

» Opis zapytania

Nazwa: Usługa
Opis: Proszę o złożenie oferty na opracowanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej w trybie § 2. ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pózn. zm.) dla budynku Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Ochota, zlokalizowanego przy ul. Beresteckiej 5 w Warszawie. Warunki udzielenia zamówienia wg Załącznika nr 1.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się