Pielęgnacja pasów i wałów ppoż. na terenach wojskowych administrowanych przez 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy z podziałem na trzy części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa pielęgnacji pasów ppoż. i wałów przeciwpożarowych na terenach wojskowych administrowanych przez 25 WOG.
Usługa została podzielona na trzy części:
Część I
Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych na strzelnicy garnizonowej OC Zielona i terenów przyległych do wału strzelnicy garnizonowej OC Zielona
Część II
Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych – rejon Skład Osowiec.
Część III
Pielęgnacja wałów przeciwpożarowych – rejon Skład Hajnówka.
Warunki ogólne
Pasy i wały przeciwpożarowe na dzień odbioru muszą być oczyszczone z gałęzi, samosiejek, wykoszonych lub wyoranych traw, wrzosów itp..
Pielęgnacja pasów musi być wykonana poprzez orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową. W miejscach niedostępnych dla ciągnika rolniczego pasy należy zmineralizować glebogryzarką ręczną.
Szczegółowy zakres robót oraz ich częstotliwość określona została dla każdej części usługi w szczegółowym zakresie działania odrębnie, z uwagi na specyfikę przyrodniczą kompleksów.
Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona wskaże Wykonawcy miejsce realizacji usługi.
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji usługi dostarcza do Infrastruktury 25 WOG listę pracowników i wykaz sprzętu uczestniczącego w zadaniu.
Wykonawca/Podwykonawca zatrudniający obcokrajowców, przed rozpoczęciem przez nich prac, ma obowiązek zgłoszenia ich do Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie Decyzją Nr 19 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 roku w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić niezwłocznie dokument Zamawiającemu.
Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usługi zostaną zapoznani przez przedstawiciela Użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną z uregulowaniami dotyczącymi wstępu na obszar chroniony, z systemem przepustkowym, zakazami lub nakazami obowiązującymi na danym terenie, w tym używania telefonów komórkowych, wykonywania zdjęć, przyjmowania interesantów itp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się