Usługa wykonania tablicy informacyjnej projektu "Centrum żywności i żywienia- modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo- Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17), opisana szczegółowo w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się