USŁUGA NAPRAWY POLOWEGO KASYNA KONTENEROWEGO PKK-120/500

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: usługa naprawy Polowego Kasyna Kontenerowego PKK-120/500, wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się