Dostawa nawozów

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest sukcesywny zakup (dostawa) wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych, nawozów do dokarmiania dolistnego roślin oraz wapna nawozowego do miejsc wskazanych poniżej.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy sukcesywnej dostawy wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych oraz nawozów do dokarmiania dolistnego roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, ul. Polna 10, 97-330 Sulejów (wymagany odbiór pustych opakowań).
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy sukcesywnej dostawy wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych oraz nawozów do dokarmiania dolistnego roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Masłowicach, Masłowice 144, 98-300 Wieluń (wymagany odbiór pustych opakowań).
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy sukcesywnej dostawy wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych oraz nawozów do dokarmiania dolistnego roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Lućmierzu, ul. Główna 18, 95-100 Zgierz (wymagany odbiór pustych opakowań).
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy dostawy wapna nawozowego do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, ul. Polna 10, 97-330 Sulejów.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy dostawy wapna nawozowego do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Masłowicach, Masłowice 144, 98-300 Wieluń.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy dostawy wapna nawozowego do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Lućmierzu, , ul. Głowna 18, 95-100 Zgierz.
Szczegółowe zestawienie dostaw nawozów mineralnych, nawozów do dokarmiania dolistnego roślin oraz wapna nawozowego dla poszczególnych zadań zawiera formularz cenowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 6.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się