Dostawa wyposażenia kuchni do rozbudowanego budynku Przedszkola Samorządowego w Cycowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia kuchni do rozbudowanego budynku Przedszkola Samorządowego w Cycowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.
Pozostałe warunki dostawy:
- obowiązkowa wizja lokalną na miejscu montażu - przed złożeniem oferty,
- dostawa urządzeń pod wskazany adres, transport dostawcy (wykluczamy transport firmą spedycyjną ),
- wniesienie urządzeń na docelowe miejsce montażu,
- montaż urządzenia oraz jego uruchomienie (montaż dokonany przez osoby z aktualnymi uprawnieniami gazowymi i elektrycznymi, należy przedłożyć skany uprawnień przed dostawą),
- przeszkolenie personelu w sprawach technicznej obsługi przez specjalistę technika,
- przeszkolenie personelu przez profesjonalnego kucharza (na produktach ),
- dostarczenie drobnego wyposażenia koniecznego do zainstalowania urządzeń (przewód gazowy, przewód elektryczny, wodne przewody zasilające, elementy kanalizacyjne i inne niezbędne),
- zapewnienie co najmniej 2-letniego serwisu gwarancyjnego,
- zapewnienie serwisu pogwarancyjnego (odpłatnego),
- od 24 do powyżej 73 godzin- czas reakcji serwisu na miejscu awarii, (Uwaga! Zgodnie z rozdziałem XVI SIWZ termin reakcji serwisu jest jednym z kryteriów oceny ofert i Wykonawca deklarujący krótszy termin realizacji otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium),
- 48 godzinny termin usunięcia awarii lub zapewnienie urządzenia zastępczego,
- autoryzacja serwisu przez producenta - certyfikat,
- oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.