Wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego

» Opis zapytania

Wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego ENDRESS ESE 40DL-B nr fab. PEE2527188- przegląd okresowy po przepracowaniu 500 godzin.
1. Zakres prac:
a) olej + wymiana,
b) filtr oleju + wymiana,
c) filtr paliwa + wymiana
- sprawdzenie amortyzatorów zespołu,
- sprawdzenie akumulatorów i alternatora,
- sprawdzenie połączeń silnika + prądnica,
- sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego,
- kontrola układu: paliwowego, smarowania,
- sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- sprawdzenie-regulacja paska,
- sprawdzenie działania układów sterowania,
- pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
- kontrola układu podgrzewania silnika,
- próbna praca zespołu 30 min. pod obciążeniem klienta

2. Dojazd do Sekcji Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych i Linii Kolejowych w Laskowicach Pomorskich, ul. Jeziorna 1

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z §8 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik do Zapytania ofertowego).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Serwis sprzętu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się