Dostawa posiłków dla pensjonariuszy Ośrodka Wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków dla pensjonariuszy Ośrodka Wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu ul. Św. Faustyny 12,
Zakres zadań Wykonawcy opisany został szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zakres usługi oraz dane ilościowe zamówienia podane w załączniku nr 1 są ilościami służącymi do obliczenia wartości oferty. Są to dane szacunkowe, które w trakcie obowiązywania umowy mogą się zmieniać.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2018 | 16:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się