„Kompleksowa organizacja spotkań”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1) kompleksowa organizacja cyklu 32 spotkań mających na celu włączenie interesariuszy projektu do opracowania wymagań, procedur dla Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera (MSOIiE) oraz wspólnego opracowania i projektowania wymagań dla usługi Systemu Informacji Gospodarczej (SIG) - CZĘŚĆ I;
2) opracowanie i zorganizowanie cyklu spotkań 15 jednodniowych spotkań pn. Mazury to Biznes w okresie realizacji projektu po 20 uczestników na spotkanie; służących promocji gospodarczej regionu, linkowaniu przedsiębiorców, budowaniu łańcuchów powiązań / kooperacji podmiotów gospodarczych - CZĘŚĆ II.
- w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.03.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się