Dostawa preparatów chwastobójczych do odchwaszczania torów kolejowych. - Dostawa preparatów chwastobójczych do odchwaszczania torów kolejowych.

» Opis zapytania

Dostawa preparatu chwastobójczego – do likwidacji zbędnej roślinności w torach kolejowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Opolu w ilości 4880 litrów do niszczenia roślinności na powierzchni 976 ha przy jednokrotnym oprysku.
Środki chwastobójcze zastosowane do oprysku torów kolejowych muszą posiadać aktualne zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
(Dz. U. 2017 r. poz. 50 ).


Szczegółowe informacje dot. zapytania zostały określone w załączonej Umowie.
Do złożonej oferty należy dołączyć skan OŚWIADCZENIA O AKCEPTACJI ZAPISÓW UMOWY.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.