Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie przy ul. Dobrzejowskiej 6 w Legnicy

» Opis zapytania

INFORMACJE OGÓLNE:

1.Organizator postępowania:
Energetyka sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

2.Zamawiający:
WPEC w Legnicy S.A.
z siedzibą w Legnicy przy ul. Poznańskiej 48, 59-220 Legnica, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000081828, REGON 000160034, NIP 691-02-01-247, Kapitał zakładowy 118.000.000 PLN, kapitał wpłacony 118.000.000 PLN.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie przy ul. Dobrzejowskiej 6 w Legnicy

INNE:
Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym projekcie umowy oraz IWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Materiały izolacyjne
  • Licencje i oprogramowanie
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Utrzymanie i serwis
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się