Dostawy kwasu solnego i wodorotlenku sodu dla Spółek Grupy TAURON w latach 2018 - 2019.

» Opis zapytania

Departament Zakupów i Administracji, Biuro Zakupów planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę kwasu solnego spożywczego, kwasu solnego technicznego oraz wodorotlenku sodu dla potrzeb Spółek Grupy TAURON w skład której wchodzi Spółka: TAURON Ciepło sp. z o.o. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z możliwością składania ofert i podziałem na zadania jak niżej:
Zadanie I -Kwas solny spożywczy gat. I w/p na 100% - dostawy autocysterną
Zadanie II - Kwas solny techniczny oczyszczony gat. I w/p na 100% o zawartości chlorowodorów min. 31% - dostawy autocysterną
Zadanie III - Kwas solny techniczny oczyszczony gat. I w/p na 100% o zawartości chlorowodorów min. 31% - dostawy cysterną kolejową
Zadanie IV - Kwas solny techniczny oczyszczony gat. I w/p na 100% o zawartości chlorowodorów min. 31% - dostawy cysterną kolejową do miejsca rozładunku
Zadanie V - Kwas solny techniczny oczyszczony gat. I w/p na 100% o zawartości chlorowodorów min. 31% - dostawy w paleto-pojemnikach 1000 L.
Zadanie VI - Wodorotlenek sodu gat. I w/p na 100% - dostawy autocysterną
Zadanie VII - Wodorotlenek sodu gat. I w/p na 100% - dostawy cysterną kolejową
Zadanie VIII - Wodorotlenek sodu gat. I w/p na 100% - dostawy cysterną kolejową do miejsca rozładunku
Zadanie IX - Wodorotlenek sodu gat. I w/p na 100% - dostawy w paleto-pojemnikach 1000 L.

Szczegółowy opis każdego z zadań z podziałem ilościowym i asortymentowym w zależności od specyfiki dostawy i rozładunku dostarczonego kwasu i ługu został wskazany w szczegółowym opisie Towaru znajdujący się w zakładce dokumenty niniejszego zapytania informacyjnego.

Zainteresowanych wykonawców udziałem w postępowaniu mogących zrealizować przedmiot zamówienia prosimy o wskazanie zakresu jakim są Państwo zainteresowani poprzez wybór z listy rozwijalnej opcji "tak" przy opisie danej pozycji - Zadania. Zamawiający informuje również o możliwości składania zapytań do Szczegółowego opisu towaru za pomocą zakładki pytań/ informacji kierowanych do Zamawiającego niniejszego zapytania informacyjnego.

Jednocześnie oferentów niezarejestrowanych na Platformie Zakupowej w Grupie TAURON prosimy o przesłanie następujących informacji:

1. Nazwa i adres firmy
2. Nr NIP
3. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wszczętym postępowaniu
4. Dane kontaktowe

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 2 marca 2018r. do godziny 15:00.

Wymagane dane są niezbędne do wprowadzenia Państwa do Bazy Wykonawców, a następnie przesłania informacji o wszczęciu postępowania.

W zakładce "dokumenty" znajdują się Załącznik nr 1- Podręcznik Oferenta oraz Szczegółowy opis Towaru (zawierająca wykaz odbiorców produktu dla każdego z zadań).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się