SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku przy ul. Warzelniana 1.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formularzu cenowym stanowiącym załączniki nr 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. oraz 2.5. do SIWZ, które to stanowią integralną część Specyfikacji.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się