Zakup sprzętu AGD

» Opis zapytania

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umów ramowych na zakup sprzętu AGD, zwanego dalej "asortymentem",
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 5 zadań.
Zadanie nr 1 – Chłodziarko-zamrażarki (małe) – 15 szt.;
Zadanie nr 2 – Chłodziarko-zamrażarki (duże) – 30 szt.;
Zadanie nr 3 – Kuchenki mikrofalowe – 60 szt.;
Zadanie nr 4 – Ekspresy ciśnieniowe do kawy – 15 szt.;
Zadanie nr 5 - Czajniki bezprzewodowe – 200 szt.
Zamawiający zastrzega, że ilości wskazane powyżej służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty, a zakupy asortymentu będą dokonywanie w ramach umów wykonawczych (odpowiednio do zadania) w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, przy czym łączna wartość udzielonych w ramach umowy ramowej zamówień publicznych nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do dokumentacji postępowania (odpowiednio do zadania).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się