Dostawa leków i preparatów leczniczych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i preparatów leczniczych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.
Przybliżone zapotrzebowanie zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji

DODATKOWE WYMOGI ZAWARTE W CENIE:

a) dostawy leków i preparatów leczniczych będą odbywać się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego faxem lub drogą elektroniczną.
b) koszty dostawy leków i preparatów leczniczych pokrywa Wykonawca.
c) termin realizacji dostawy jednorazowej wynosi maksymalne do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
d) termin realizacji dostaw nadzwyczajnych (na ratunek) leków - w nagłych przypadkach - lek należy dostarczyć w terminie do 24 godzin.
e) dostawy jednorazowe będą odbywać się raz w tygodniu między godziną 8:00 a 9:00 z wniesieniem i złożeniem we wskazanym miejscu w ciągu 48h od złożenia zamówienia
f) przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji w nieuszkodzonych opakowaniach, będzie dopuszczany do obrotu gospodarczego na terenie RP oraz będzie posiadał co najmniej roczny termin przydatności licząc od dnia dostarczenia produktu do siedziby Zamawiającego;
g) przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski wszystkich leki i preparatów leczniczych objętych umową.
h) wszystkie dostawy bez minimum logistycznego – Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w umowie bez względu na jego wartość.
i) zamówienie powinno zostać kompletnie zrealizowane. W przypadku braku leków lub produktów leczniczych w magazynach Wykonawcy jest on zobowiązany dołożyć wszelkich starań by nie pozostawić pacjentów bez leku np. poprzez zaproponowanie leku lub preparatu leczniczego zamiennego o podobnych właściwościach (po uprzedniej konsultacji z farmaceutą Zamawiającego) w cenie nie wyższej niż zaproponowany w formularzy cenowym.
j) wszystkie dostarczane leki i produkty lecznicze powinny mieć co najmniej roczny termin ważności produktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia leków i preparatów leczniczych, które nie spełnią tego wymogu.
k) w przypadku dostarczenia leków lub preparatów leczniczych z krótszym niż wymagany terminem ważności (jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na ich przyjęcie), Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia niezużytych leków, których termin ważności minął i dokona korekty faktury.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2018 | 13:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się