Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości, tuszy i tonerów, błon rtg i mammograficznych, materiałów do sterylizacji, jednorazowego sprzętu medycyny ogólne, rękawic diagnostycznych oraz narzędzia do sakrospinofiksacji dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, tuszy i tonerów, błon rtg i mammograficznych, materiałów do sterylizacji, jednorazowego sprzętu medycyny ogólne, rękawic diagnostycznych oraz narzędzia do sakrospinofiksacjiPostępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż okre-ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustęp 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.Sukcesywnie w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się