Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie Oddziału Okręgowego NBP w Zielonej Górze

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w obiekcie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Zielonej Górze przy
al. Wojska Polskiego 25.
2. Przygotowanie oferty i realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1167 ze zm.), zwanej dalej ustawą OIN. W związku z tym Zamawiający, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy, określa wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych Wykonawcom w toku postępowania. W tym celu Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty zobowiązani są posiadać i przedstawić w odniesieniu do osób, które będą miały dostęp do informacji niejawnych:
1) ważne terminowo poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy OIN, przez kierownika Wykonawcy oraz
2) zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego zgodnie z art. 19 ustawy OIN.
3. Na etapie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przetwarzać informacje niejawne w swoich systemach teleinformatycznych, tzn. sporządzić projekt powykonawczy SSWiN, który również opatrzony zostanie klauzulą „zastrzeżone”. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że:
1) ma powołanego pełnomocnika ochrony i zorganizowany pion ochrony,
2) dysponuje systemem teleinformatycznym spełniającym wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz powołał administratora tego systemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się