„Dostawa odczynników chemicznych z podziałem na 16 zadań do realizacji projektu „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie jednorazowego zakupu w ramach poszczególnych zadań „Dostawa odczynników chemicznych z podziałem na 16 zadań do realizacji projektu „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”
1. Termin wykonania zamówienia maksymalnie 28 dni od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników chemicznych nowych, o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ.
Pakiet I - ODCZYNNIKI CHEMICZNE
1. Zadanie – Albumina i mieszanina akrylamid / bis-akrylamid
a) Surowicza albumina wołowa (BSA)
b) Akrylamid / bis-akrylamid, 40% roztwór wodny
2. Zadanie – Inhibitory oraz odczynniki do biologii molekularnej
a) Biotynylowana heparyna - sól sodowa
b) 2-Merkaptoetanol
c) Trietyloamina (TEA)
d) Mieszanina inhibitorów proteaz
e) Węgiel aktywny
f) Diwodorofosforan potasu
g) DAPI
3. Zadanie – Heparyna
a) Biotynylowana heparyna
4. Zadanie – Przeciwciała skierowane przeciwko receptorom FGF
a) Przeciwciało anty-FGF Receptor 2
b) Przeciwciało anty-FGF Receptor 3
5. Zadanie – Enzymy do biologii komórkowej
a) Peptydo -N-glikozydaza F (PNGaza F)
6. Zadanie – Odczynniki do biologii molekularnej
a) Marker DNA 1 kb
b) Marker DNA 50 bp
c) Bufor do srtrippingu w technice Western Blot
d) Bufor do srtrippingu w technice Western Blot przeznaczony do trudno odmywalnych przeciwciał
e) 2-NBDG (2-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)Amino)-2-Deoxyglucose)
f) Test żywotności komórek
g) Substrat do wywoływania w technice Western Blot
h) Trypsyna - EDTA (0,05%)
i) Roztwór zabezpieczający RNA przed degradacją
j) Falloidyna znakowana Alexa 488
k) Fluorescencyjny wzmacniacz sygnału
7. Zadanie – Odczynniki do reakcji PCR
a) Woda do PCR
8. Zadanie - Glutamina
a) Stabilna glutamina 100X, 200 mM
9. Zadanie - Odczynniki do detekcji kwasów nukleinowych
a) Barwnik do wizualizacji kwasów nukleinowych
10. Zadanie - Gliceryna
a) Gliceryna bezwodna
11. Zadanie – Złoża
a) Złoże heparynowe
12. Zadanie – Odczynniki do transfekcji
a) Liniowa polietylenoimina
13. Zadanie - Bakterie do nadprodukcji białek i namnażania DNA
a) Komórki bakteryjne DH -10B
b) Komórki bakteryjne BL21-AI
14. Zadanie - Bakterie do wydajnej transformacji i ekspresji
a) Komórki bakteryjne XL1-Blue
b) Komórki bakteryjne BL21-CodonPlus(DE3)-RIL
15. Zadanie - Bakterie do ekspresji
a) Komórki bakteryjne Rosetta 2(DE3)pLacI
b) Komórki bakteryjne Rosetta 2(DE3)pLysS
c) Komórki bakteryjne Rosetta-gami 2(DE3)pLacI
d) Komórki bakteryjne BL21(DE3) pLysS
16. Zadanie - Przeciwciała skierowane przeciwko białkom CD
a) Przeciwciało anty-CD44
b) Przeciwciało anty-CD45

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.