DOSTAWA MOCZNIKA, SUPERFOSFATU

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:
1) CZĘŚĆ I: mocznik minimum 45% N w ilości 131 ton (słownie: sto trzydzieści jeden ton) pakowany w 50 kg workach lub 500 kg big-bagach,
2) CZĘŚĆ II: superfosfat wzbogacony minimum 38% P2O5 w ilości 54 ton (słownie: pięćdziesiąt cztery tony) pakowany w 50 kg workach lub 500 kg big-bagach,
2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań.
3. Nawozy powinny posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się