Dostawa środków do produkcji soli

» Opis zapytania

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
Część I zamówienia – Dostawa wapna hydratyzowanego (przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem i rozładunkiem, maksymalnie 160 ton wapna budowlanego hydratyzowanego CL 90-S, spełniającego wymagania jakościowe zawarte w normie PN-EN 459-1:2012 lub równoważnej, w autocysternach samowyładowczych).
Część II zamówienia – Dostawa jodku potasu (przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem i rozładunkiem, maksymalnie 350 kg jodku potasu (gat. czysty do analiz CZDA) spełniającego wymagania jakościowe zawarte w normie BN-90/6191-131 lub równoważnej).
Część III zamówienia – Dostawa kwasu solnego (przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem i rozładunkiem, maksymalnie 120 ton kwasu solnego (HCL) 33% gatunku I, spełniającego wymagania jakościowe zawarte w normie PN-C-84046:1991 lub równoważnej).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się