Usługa utrzymanie ruchu elektrycznych i elektronicznych systemów niskoprądowych w BPN-T

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na stałej konserwacji i utrzymaniu ruchu elektrycznych i elektronicznych systemów niskoprądowych w BPN-T, prowadzonego zgodnie obowiązującym prawem, stosownymi normami, dokumentacją techniczno-ruchową, warunkami gwarancji, zaleceniami producentów i wykonawców urządzeń, oraz dobrą praktyką eksploatacyjną jak również najlepszą wiedzą i najwyższymi standardami oraz z zachowaniem najwyższej możliwej staranności. Utrzymanie ruchu, dotyczy wszystkich elektrycznych i elektronicznych instalacji niskoprądowych obiektów Białostockiego Parku Naukowo Technologicznego zlokalizowanego w Białymstoku (kod pocztowy: 15-540) przy ul. Żurawiej 71 oraz 71A, z podziałem na dwie części zamówienia:
1) CZĘŚĆ I: Utrzymanie ruchu elektrycznych i elektronicznych systemów niskoprądowych objętych zintegrowaną platformą bezpieczeństwa obiektu, w tym sygnalizacji i alarmu - SMS (Security Management System),
2) CZĘŚĆ II: Utrzymanie ruchu elektrycznych i elektronicznych systemów niskoprądowych objętych zintegrowaną platformą sterowania, zarządzania i automatyzacji procesów budynkowych BMS (Building Management System).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub kilka z ww. części. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.02.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się