Zakup wraz z dostawą środków czystości dla pracowników wszystkich Sekcji podległych Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu.

» Opis zapytania

Zakup wraz z dostawą środków higieny osobistej dla pracowników oraz środków czystości do sprzątania pomieszczeń służbowych dla wszystkich Sekcji podległych Zakładowi Linii Kolejowych w Sosnowcu.
Zadanie 1 - zakup środków higieny osobistej dla pracowników.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
W szczególności Zamawiający wnosi o dołączenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą zadawać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Chemia przemysłowa
  • Drzewo i produkty celulozowe
  • Tekstylia i skóry
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się