ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+, SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE, 2017-1-PL01-KA102-036234

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r., na potrzeby międzynarodowego wyjazdu mobilności edukacyjnej organizowanej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach tego projektu zaplanowano realizację następujących zadań: 3 wyjazdy na praktyki zagraniczne w dniach 06.04-19.04.2018 r. (4750, Barcelos, Minho, Portugalia) oraz 04.05-17.05.2018 r. (600 63 Leptokarya, Pieria, Grecja i 600 65 Pantaleimonos, Pieria, Grecja).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się