Dostawa sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaka dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krzyżanowice.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety ( części). Wykonawca może złożyć ofertę dla każdej z części osobno.

Pakiet nr 1 - Dostawa sprzętu ratowniczego
1) Motopompa – 1 szt. dla OSP Nowa Wioska
2) Kamera termowizyjna – 2 szt. dla OSP Krzyżanowice i Tworków
3) Węże pożarnicze W 75 – Razem 40szt. po 4 szt. OSP Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków, Zabełków.
4) Węże pożarnicze W 52 – Razem 40szt. po 4 szt. OSP Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków, Zabełków.
5) Aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu – 6 szt. po 2 szt. dla OSP Chałupki, Nowa Wioska i Zabełków
Sprzęt strażacki musi spełniać warunki i parametry techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia– zał. nr 7 do SIWZ – Pakiet nr 1.

Pakiet nr 2 - Dostawa wyposażenia osobistego strażaka

1) Ubrania specjalne – Razem 70 szt. po 7 szt. dla OSP Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków, Zabełków.
2) Buty specjalne gumowe - Razem 70 par po 7 par dla OSP Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków, Zabełków.
3) Rękawice - Razem 70 par po 7 par dla OSP Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków, Zabełków.
4) Kominiarki - Razem 70 szt: po 7 szt. dla OSP Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków, Zabełków.

Wyposażenie osobiste strażaka musi spełniać warunki i parametry techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia– załącznik nr 7 do SIWZ – Pakiet nr 2

Pakiet nr 3 – Dostawa zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 i PSP R-3.

1) Zestaw PSP R-3( torba ratownicza ) zestaw PSP R-1 z zestawem szyn Kramera , deską ortopedyczną i defibrylatorem – 2 kpl dla OSP Krzyżanowice i Tworków
2) Zestaw PSP R-1 (torba ratownicza) z zestawem szyn Kramera i deską ortopedyczną – 8 kpl. Dla OSP Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd i Zabełków.
Zestawy PSP R-3 i PSP R-1 (torby ratownicze) muszą spełniać warunki i parametry techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia– zał. nr 7 do SIWZ – Pakiet nr 3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2018 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się