Dostawa sprzętu specjalistycznego do prac podwodnych.

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa sprzętu specjalistycznego do prac podwodnych.
Opis: 1.Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w załącznikach: Ogłoszeniu, formularzu asortymentowo-cenowy, formularzu ofertowym i projekcie umowy. 2.Proszę o składanie ofert na formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym, 3. Ofertę proszę składać na platformie zakupowej bądź za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zzpgmt@ld.policja.gov.pl 4. W rubryce ilość (1szt.) proszę podać wartość całej oferty.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (max 30 dni roboczych, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sport

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się