Dostawa artykułów higienicznych z papieru i tworzywa sztucznego na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów higienicznych z papieru i tworzywa sztucznego na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV 33770000-8 Artykuły higieniczne z papieru; CPV 33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; CPV 33761000-2 Papier toaletowy; CPV 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – rodzaj, opis i ilość zamawianych towarów został zawarty jest we wzorze kalkulacji cenowej, który jako załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się