Dostawa artykułów higienicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.02.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się