Dostawa materiałów budowlanych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, zwanych dalej „asortymentem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego szacunkowe ilości zawiera Załącznik Nr 4 do dokumentacji przetargowej.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment był nowy, zgodny co do opisu zawartego w Załączniku nr 4 do dokumentacji przetargowej (odpowiedni do zadania) oraz wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, umieszczony w oryginalnych opakowaniach gwarantujących zabezpieczenie jego elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment posiadał aktualne aprobaty techniczne/ deklaracje zgodności/ atesty PZH – odpowiednio do rodzaju asortymentu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się