Dostawa artykułów higieny osobistej dla mieszkańców Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, przy ul. Mącznej 3.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów higieny osobistej dla mieszkańców Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, przy ul. Mącznej 3.
2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: 33711610-6 szampony; CPV: 33711710-7 szczoteczki do zębów; CPV: 33711720-0 pasta do zębów; CPV: 33711810-8 kremy do golenia; CPV: 33711900-6 mydło; CPV: 33721200-2 maszynki do golenia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – rodzaj, opis i ilość zamawianych towarów został zawarty jest we wzorze kalkulacji cenowej, który jako załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się