DOSTAWA WAPNA

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozu dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca wapno tlenkowe pyliste minimum 80% CaO w ilości 750 ton (słownie: siedemset pięćdziesiąt ton) pakowane w 500/1000 kg big-bagach.
2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanego nawozu. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań.
3. Nawóz powinien posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Ruda Sułowska 20
Milicz 56300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Stawy Milickie S.A.
Ruda Sułowska 20
Milicz 56300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się