KOMPLEKSOWA USŁUGA KATERINGOWA

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi kateringowej – usługa przygotowania, gotowania i dowiezienia wyżywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik do SIWZ nr 5 .
Zapłata należności za wykonaną usługę następować będzie przelewem bankowym w terminie minimum 30 dni po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury. Za zaoferowanie dłuższego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SIWZ .
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie podpisana z wybranym wykonawcą na okres 3 miesięcy, tj. od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego, tj. przedłużenie umowy o 1 miesiąc na tych samych warunkach .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się