USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOG W SZCZECINIE

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji (w systemie rocznym tj. raz na 6 miesięcy - do 30.06 i do 10.12) oraz napraw awaryjnych systemów i urządzeń alarmowych znajdujących się w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie w zakresie zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004-8 2016 – Systemy Alarmowe:
a) systemów alarmowych (SA);
b) systemów kontroli dostępu (SKD);
c) telewizyjnego systemu nadzoru (TSN),
W ramach konserwacji przeprowadzonej w I półroczu Wykonawca dokona inwentaryzacji systemów alarmowych, kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej.
Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz „Specyfikacji technicznej” stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się