Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.262.4.2018

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości (kod wg CPV: 39800000-0 środki czyszczące i polerujące, 39830000-9 środki czyszczące) wg wykazu (asortymentu) podanego
w Załączniku Nr 2 (Specyfikacja zamówienia- Formularz cenowy) do niniejszej SIWZ.
2) W Specyfikacji zamówienia – Formularzu ofertowym podano orientacyjne ilości poszczególnych towarów. Ilości te mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się