Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Olkuszu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:
• całodziennego żywienia osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w KPP w Olkuszu,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w grupy osób żywionych znajduje się w załączniku nr 2, do OGŁOSZENIA.
3. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Komendy Powiatowej Policji ul. Jana Pawła II 32, 32-300 Olkusz.
4. Świadczenie usług obowiązkowego żywienia zlecone będzie w oparciu o obowiązujące przepisy resortowe, w których ustalone są przez MSW dzienne normy wyżywienia i ściśle określone stawki pieniężne poszczególnych norm oraz przypadki ich stosowania.
5. Rodzaj posiłków przygotowanych w ramach poszczególnych norm wyżywienia jest określony w załączniku nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA), a przewidywana ilość norm wyżywienia w okresie trwania umowy została wyszczególniona w załączniku nr 3 do OGŁOSZENIA (kolumna 7 tabeli). Z danych zawartych w ww. załącznikach jest wyliczalna (poprzez iloczyn) ilość śniadań, obiadów i kolacji lub posiłków profilaktycznych, jednakże liczby te nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny oferty. W zleconym żywieniu istotne są bowiem dzienne normy wyżywienia i stawki pieniężne tych norm, a zasady rozliczenia stawek pieniężnych w ramach wyżywienia zostały określone w § 2 umowy (załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA).
6. Zamawiający nie może zagwarantować ilości posiłków w ramach stosowanych norm wyżywienia w okresie trwania umowy, co zostało zastrzeżone w załączniku nr 2 do OGŁOSZENIA, a co za tym idzie wartości umowy, co zostało zastrzeżone w § 8 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA). Zamawiający nie może również określić dopuszczalnych różnic in plus – in minus w podanej ilości norm wyżywienia, z uwagi m.in. na brak jakichkolwiek danych na temat ilości osób zatrzymanych, która uzależniona jest od stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa małopolskiego, którego w momencie zawierania umowy nie można przewidzieć.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się