Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej szkoły dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ,,Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej szkoły dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu do miejscowości położonej nad Morzem Bałtyckim (województwo zachodniopomorskie – wybrzeże środkowe), w tym przewóz uczniów autokarem z Sosnowca do miejsca pobytu i z powrotem.
CPV (Wspólny słownik zamówień)
55240000-4 – Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych
63510000-7 – Usługi biur podróży i podobne.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przewidywana liczba uczniów - 130. Rzeczywista liczba uczniów może ulec zmianie (zmniejszeniu) z przyczyn losowych. Dokładna liczba uczestników zielonej szkoły zostanie podana 7 dni przed planowanym wyjazdem. Wykonawca zapewnia pomniejszenie kosztów pobytu uczestnika o niewykorzystane dni pobytowe wynikające z konieczności skrócenia pobytu dziecka na zielonej szkole (np. choroba dziecka lub sytuacja losowa uniemożliwiająca korzystanie z wypoczynku)
a) zapewnienie bezpłatnego pobytu kadry, tj. kierownik + 2 opiekunów na klasę,
b) zapewnienie opiekuna do pełnienia dyżurów nocnych -1 opiekun na piętro; na okres trwania zielonej szkoły, posiadającego uprawnienia do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi (np. kurs wychowawcy kolonijnego),
c) czas trwania wypoczynku 14 dni (łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu), w tym 13 noclegów.

2. Wymagania co do obiektu:
a) obiekt położony do 300 m od Morza Bałtyckiego, w województwie zachodniopomorskim – wybrzeże środkowe,
b) obiekt nowy lub po generalnym remoncie ( zakończonym nie później niż w roku 2014), ogrodzony, dozorowany 24 h na dobę (monitorowany), teren wokół ośrodka powinien być zagospodarowany, bezpieczny i zielony,
c) budynki wolnostojące, całoroczne, ogrzewane przez system centralnego ogrzewania,
W przypadku zmian pogodowych (w budynkach temperatura nie może być niższa 21oC)
Zamawiający zastrzega możliwość ogrzewania pomieszczeń w których zakwaterowani będą uczestnicy, centralnym ogrzewaniem, bez naliczania dodatkowych kosztów,
d) wymagane jest zakwaterowanie całej grupy w jednym budynku na parterze oraz pierwszym piętrze bez dzielenia piętra z inna grupą (szkołą),
e) wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego, parter lub pierwsze piętro,
f) zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych o jednakowym standardzie dla całej grupy, z pełnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju. Pokoje wyposażone w pojedyncze łóżka, szafę ubraniową, stolik, krzesła, szafki nocne, telewizor. Rozmieszczenie mebli powinno zapewniać swobodny dostęp do przechowywanych rzeczy, swobodne poruszanie się po pomieszczeniu; niedopuszczalne jest blokowanie przejść i drzwi; Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe, rozkładane tzw. dostawki,
g) sprzątanie pokoi i łazienek co drugi dzień,
h) wymagane są oddzielne pokoje 1-2 osobowe z łazienką dla wychowawców,
i) stołówka w budynku ośrodka (dopuszcza się usytuowanie stołówki na terenie obiektu), cała grupa stołuje się na jednej zmianie,
j) obiekt winien być wyposażony w salę TV, salę dyskotekową, salę rekreacyjną mieszczącą sprzęt typu: bilard, piłkarzyki, stoły do ping- ponga itp.,
k) na terenie obiektu powinny znajdować się boiska do gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), nowoczesne dwa place zabaw z atestami, zadaszone miejsce na ognisko,
l) basen na terenie ośrodka lub w odległości od ośrodka do 250 m,,
m) pomoc pracowników ośrodka przy wnoszeniu i wynoszeniu bagaży.
3. Wymagania co do transportu.
Zapewnienie w obie strony, zgodnie z ustalonym harmonogramem, czystego, sprawnego technicznie autokaru klasy LUX o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, WC - sprawne, pasy bezpieczeństwa, sprzęt DVD), spełniającego wszelkie wymogi zezwalające na przewóz dzieci,:
a) zapewnienie obsługi dwóch kierowców,
b) zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz wymaganych koncesji,
c) w przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewnia autokar zastępczy na własny koszt – czas podstawienia zastępczego pojazdu najpóźniej do 5 godzin po stwierdzeniu awarii; w przypadku konieczności postoju dłuższego niż 2 godziny Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia posiłku i napojów,
d) w przypadku awarii klimatyzacji koszt transportu zostanie obniżony o 10% proporcjonalnie do długości trasy,
e) poniesienie przez Wykonawcę wszelkich kosztów związanych z realizacją usługi transportu (w szczególności: koszty parkingów, płatnych przejazdów, koszty delegacji kierowcy, koszty postojów, koszty noclegu i wyżywienia kierowców),
f) Zleceniobiorca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu potwierdzonego za zgodność z oryginałem świadectwa dopuszczalności pojazdu do ruchu drogowego, dokumentu potwierdzającego ostatnie badanie techniczne oraz potwierdzenia przeglądu sprawności pojazdu wystawionego w dniu wyjazdu,
g) pomoc kierowców w załadunku bagaży,
h) opieka pilota podczas podróży autokarem.

4. Wymagania co do wyżywienia:
Wyżywienie 4 x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
a) śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego,
b) obiad podany w porze kolacji w przypadku wycieczki całodniowej,
c) suchy prowiant na drogę powrotną i podczas wycieczek całodniowych,
d) żywienie rozpoczęte ciepłą kolacją w dniu przyjazdu, a zakończone śniadaniem w dniu wyjazdu,
e) zapewnienie uczestnikom przez cały dzień nieograniczonego dostępu do napojów i pieczywa z dżemem,
f) możliwość dostosowania posiłków dla dzieci będących na diecie wynikającej z alergii pokarmowych lub innych uwarunkowań zdrowotnych. Posiłki mają być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości jak i wartości odżywczych, przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r .

5. Wymagania co do programu rekreacyjno-sportowego:
a) program animacyjny prowadzony przez wykwalifikowanych animatorów:
- zajęcia sportowe (np: gry zespołowe, elementy lekkiej atletyki, olimpiada kolonijna, nauka pływania, itp.),
- zajęcia edukacyjne (np: możliwość uczestniczenia w spektaklu teatralnym, możliwość wyświetlania filmów dla dzieci, zajęcia plastyczne, konkurs – np. piosenki, wiedzowy, Neptunalia- chrzest morski, itp.).
b) wycieczki autokarowe:
- zorganizowanie co najmniej jednej całodniowej wycieczki autokarowej z licencjonowanym przewodnikiem, opłaconymi biletami wstępu do zwiedzanych obiektów (min. 2 obiekty w trakcie wycieczki + rejs statkiem (w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych zmiana terminu wycieczek),
- program wycieczek ma być atrakcyjny i zagospodarowany czasowo.
c) organizowanie co najmniej czterech zajęć na basenie krytym (kąpiel pod opieką ratownika WOPR), basen na terenie ośrodka lub w okolicy ośrodka,
d) zorganizowanie minimum 3 dyskotek w ośrodku,
e) zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek lub grilla (poza planowanym posiłkiem),
f) zapewnienie dla każdego uczestnika zielonej szkoły czapeczki, dyplomu oraz drobnego upominku.
6. Rezydent na wyłączność grupy podczas całego pobytu od dnia wyjazdu do dnia powrotu.

7.Wymagania co do opieki medycznej:
a) zapewnienie całodobowej opieki medycznej, tj. pielęgniarki na wyłączność grupy na miejscu 24 h na dobę, lekarza-na każde wezwanie,
b) w przypadku chorego dziecka:
- dziecko przebywa w izolatce,
- opiekę na d dzieckiem sprawuje pielęgniarka, która ponosi pełną odpowiedzialność.
c) zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika zielonej szkoły do punktu opieki medycznej (przychodnia lub szpital) bezpłatnym transportem,
d) Wykonawca zapewnia leki i środki opatrunkowe według potrzeb,
e) Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji telefonicznej z rodzicem/opiekunem w przypadkach nagłej konieczności podania uczestnikom zielonej szkoły odpowiednich leków.
8. Pozostałe warunki zamówienia:
a) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w czasie podróży, w ramach kosztów ujętych w oferowanej cenie,
b) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za warunki BHP i P/poż. w obiekcie,
c) ubezpieczenie każdego uczestnika w zakresie NNW minimum 5000,00 zł.
Powyższe wymogi zostały wkalkulowane w cenę jednego skierowania.


Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się