Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla dzieci Zamawiającego w 3 oddziałach PWD: PWD Proszowice, PWD Klimontów, PWD Kościelec

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie posiłków szkolnych polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu wyżywienia dla uczniów realizowana w 3 oddziałach PWD: PWD Proszowice, PWD Klimontów, PWD Kościelec - równocześnie ok. godziny 15,00 . Placówka nie udostępnia zaplecza kuchennego i naczyń, udostępnia tylko bezpłatnie pomieszczenie o wymiarach 20 m2 z dostępem do bieżącej wody do wydawania posiłków przez pracowników wykonawcy.
Usługa trwać będzie od lutego 2018 r. do czerwca 2019 r. z przerwą wakacyjną na lipiec- sierpień 2018 r. Obejmuje dni tygodnia: od poniedziałku do piątku dla grupy 105 uczniów w oddziałach : PWD Proszowice 45 osób , PWD Klimontów 30 osób, PWD Kościelec 30 osób.
29200 posiłków- Jest to ilość oszacowana na podstawie ilości posiłków zamówionych od 02.02.2018 r. do 30.06.2019 r. i służy wyłącznie do wyceny oferty.
Zmiana ilości zamawianych posiłków nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków według jadłospiów przekazanych Zamawiajacemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu. Zmiany jadłospisu dokonywane będą w porozumieniu z Wykonawcą.
Warunkiem płatności za daną partię posiłków jest każdorazowe zatwierdzenie ich zgodności z SIWZ przez kierownika PWD lub wyznaczonego przez niego pracownika.
Posiłki muszą być przygotowane z pełnowartościowych, świeżych, naturalnych produktów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności.
Nie dopuszcza się mięsa i przetworów z puszek konserwowych,
Dostawa musi odbywać się w naczyniach przystosowanych do przewozu żywności i zapewniających właściwą ochronę, temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno – higieniczne,
Dostarczane posiłki muszą być gotowe do spożycia bez konieczności dodatkowych przygotowań.
Wykonawca podczas wykonywania zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia technologa żywienia zbiorowego, który będzie sprawował kontrolę dostarczanych zamawiającemu posiłków. Wymieniony technolog żywienia zbiorowego powinien potwierdzać zgodność dostarczanych każdorazowo Zamawiającemu posiłków w postaci podpisu na Zamówieniu Dziennym.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przygotowania i dostawy posiłków z zachowaniem aktualnych norm żywienia, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia oraz posiadać instrukcję i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem zasad HACCP w zakresie żywienia dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej.
Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.
Wykonawca musi posiadać aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zezwalającego na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem.
Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
Wykonawca zadba o czystość termosów w których odbywać się będzie transport posiłków.
Temperatura wydawanego posiłku winna mieścić się w granicach 80-90 stopni Celsjusza, z wyjątkiem posiłków, które z zasady podaje się „na zimno” np.: jogurty
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w SIWZ, jest nieświeży, kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.
Koszt posiłku wskazany w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z jego wykonaniem, przygotowaniem, dostawą.
Wytyczne jadłospisu np. rodzaj potraw, skład, gramatura, kaloryczność, musi posiadać jadłospis.
Wykonawca musi dostarczać posiłki w 100 % zgodnie z jadłospisem: w pierwszym dniu dostarczenia posiłków Wykonawca dostarczy dania z pierwszego dnia jadłospisu, drugiego dnia z drugiego dnia jadłospisu i dalej w kolejne dni analogicznie – z wyjątkiem sytuacji gdy posiłki mięsne wypadają w piątek, wówczas zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany tego dania na danie jarskie z innego dnia jadłospisu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się